หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
  -  พูดอย่างเซียน
  -  พลังพูด พลังเพิ่ม
  -  การพูดถ้ารู้หลักไม่ยากเลย
  -  การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
  -  หลักการพูด
  -  เทคนิคการพูด
  -  ศิลปะการพูด(วิธีเอาชนะใจคน)
  -  คำคมเคนเนดี้
  -  แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
  -  คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
  -  สูตรสำเร็จ คำกล่าวปราศรัยและคำอวยพรในโอกาสพิเศษ พร้อมคำขวัญ คำกลอนที่ครบครัน
  -  วิธีพูดชนะจูงใจคน
  -  พูดอย่างผู้นำ
  -  คู่มือนักพูด
  -  ปากเป็นเอก
  -  ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจารณ์สุนทรพจน์
  -  ศิลปะการ โต้วาที และ ยอวาที
  -  คมวาทะของนักการศึกษา
  -  วาทะ ชวน หลีกภัย
  -  พูดให้คิด
  -  กลยุทธ์สู่ชัยชนะและความสำเร็จ ศิลปะแห่งการชนะใจคน
  -  ที่เด็ดเกร็ดการพูด
  -  พูดลีลาผู้นำ
  -  เจรจาแบบนักการทูต พูดแล้วมีกำไร
  -  ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
  -  ศิลปะการพูด อวยพร มงคลสมรส
  -  วาทศิลป์ในวรรณกรรม
  -  จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร(ศิลปะการถ่ายทอด)
  -  สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์
  -  สุดยอดอัฉริยะทางความคิด ของไทย จีน ฝรั่ง
  -  วาทศิลป์พลิกผันโลก
  -  คมวาทะ นายอานันท์ ปันยารชุน(คนดีที่สังคมยังต้องการ)
  -  การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
  -  วาทะชนะธุรกิจ
  -  ศิลปะการพูดที่ชนะใจคน
  -  พูดให้เป็นอย่างนักพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : หนังสือ การพูด
พูดอย่างเซียน
กระผม ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้มีโอกาสซื้อหนังสือเรื่อง " พูดอย่างเซียน " ของ ท่านอาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ มาอ่านรู้สึกประทับใจอีกทั้งยังเคยติดต่อทางโทรศัพท์กับอาจารย์ซึ่งทางอาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ก็เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก ในโอกาสนี้จึงขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ ให้แก่ท่านผู้อ่าน หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านจะทำให้คุณพูดได้พูดเป็นและพูดอย่างเซียน หนังสือ พูดอย่างเซียน เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของนักพูดมืออาชีพ มีทั้งทฤษฎีและผู้เขียนได้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านเวทีการพูดจริง รวมทั้งวิธีการทางการพูดต่างๆ พร้อมมุขฮาเพียบ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหนังสือเกี่ยวกับการพูดกระผมจึงขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ

...
  
พลังพูด พลังเพิ่ม
เป็นหนังสือของอาจารย์นักพูดคือ อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ เป็นยอดนักพูดคนหนึ่งที่กระผมชื่นชอบในความสามารถ มีไหวพริบปฏิณาณในการพูด สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงกันข้ามในรายการ โต้วาที แซววาที ต่างๆได้อย่างฉับไว หนังสือ พลังพูดพลังเพิ่ม ตำราการพูดขนานแท้

ตำราการพูดที่เขียนโดยนักพูดปากอาชีพเหมือนพูดให้ฟัง และที่สำคัญ

ได้จัดลำดับเป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการพร้อมตัวอย่างชัดเจน สนุก

อ่านเพลินไม่เครียดกับวิชาการจนเกินไป

เด่นในเล่ม

การพูดเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

ไหวพริบปฏิภาณในการพูด

พูดอย่างไรให้ผู้อื่นคล้อยตาม

...
  
การพูดถ้ารู้หลักไม่ยากเลย
เป็นหนังสือการพูดต่อหน้าที่ชุมชนอีกเล่มที่แนะนำท่านให้ได้อ่านกันครับ
ถ้าคุณเป็นคนกลัวการพูดในที่สาธารณะ ที่ประชุม ขาดความเชื่อมั่น
ไม่สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคน ปลุกเร้าจิตสำนึกให้กับลูกน้อง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ

“หนังสือการพูดรู้หลักไม่ยากเลย”พิมพ์ครั้งที่ 2
การพูดนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวง
หนังสือเล่มนี้รวบรวมหลักและวิธีในการพูดทุกรูปแบบ
ที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลจริง ประกอบด้วย
- วิธีพูดให้ประทับใจ
- วิธีพูดยากให้ง่าย
- วิธีพูดโน้มน้าวใจ
- วิธีพูดให้ผู้ฟังจำได้
- วิธีพูดปลุกใจ
- วิธีพูดให้มีอารมณ์ขัน
- วิธีพูดอย่างผู้รู้
- วิธีพูดของนักการเมือง
- วิธีเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
เป็นการรวมหลักการพูด ที่ทำให้เกิดผลสูงสุดกับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา
พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมือง หลักการง่ายต่อการปฏิบัติจริง ใช้ได้ผล

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กลัวการพูดในที่สาธารณะ ในที่ประชุม ไม่มีความเชื่อมั่น ไม่สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้
ไม่สามารถสรุปประเด็นในการพูด ไม่สามารถปลุกเร้าจิตสำนึกให้กับลูกน้องหรือทีมงาน
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมาก

หนังสือเล่มนี้ได้รับตอบรับเป็นอย่างสูงและได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เขียนโดย ดร.ชิงชัย สุทธะพินทุ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการอบรมและสอนการพูดให้กับบุคคลหลากหลายอาชีพ
รวมถึงอบรมการพูดโดยใช้จิตวิทยาให้กับเหล่าตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้มีจิตวิทยาในการพูดในสถานะคับขัน
และได้รวบรวมประสบการณ์ต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

...
  
การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชนโดย เดล คาร์เนกี แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์ เป็นหนังสือแนะนำการพูดในที่ชุมชน วิธีการพูด การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด วิธีการจูงใจและการสร้างความประทับใจในการพูด และวิธีการปาฐกถา

เป็นสุดยอดหนังสือการพูดเล่มหนึ่งครับ และเป็นหนังสือที่นักพูดนำไปใช้อ้างอิงในยุคปัจจุบัน

...
  
หลักการพูด
หนังสือ "หลักนักพูด"
** ผู้เขียน: สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน
** เนื้อหา : ศิลปะ และหลักการพูดในโอกาสต่างๆ อย่างละเอียด นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
** สำนักพิมพ์ ข้าวฟ่าง

ท่านผู้อ่านสามารถซื้อมาอ่านกันได้ กระผมไม่แน่ใจว่าได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่
ส่วนกระผมได้มีได้มาอ่านจากร้านหนังสือมือสองครับ

...
  
เทคนิคการพูด
เทคนิคการพูด
เมื่อมนุษย์ใช้ปัญญา ก็จะส่งผลให้มนุษย์มีวิธีในการกระทำสิ่งต่างๆขึ้นมา การเดินก็ต้องมีวิธีเดิน การค้าขายก็ต้องมีวิธีค้าขาย การต่อสู้ การเล่นกีฬา การสอน และ ฯลฯ ก็ต้องมีวิธีการ การกระทำนั้นๆจึงจะมีประสิทธิภาพ ฉันใด “ การพูด ” ก็ต้องมีวิธีพูด จึงจะพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันนั้น


สารบัญ

บทที่ 1 การพูด คืออะไร

บทที่ 2 ถ้าอยากให้การพูดล้มเหลวท่านควรทำอย่างไร

บทที่ 3 หลักการพูดของอริสโตเติล

บทที่ 4 ทักษะพื้นฐานในการพูด

บทที่ 5 โครงสร้างของสุนทรพจน์

บทที่ 6 การวิเคราะห์ผู้ฟัง

บทที่ 7 การสร้างความสนใจ

บทที่ 8 การใช้ถ้อยคำ

บทที่ 9 การฝึกพูด

บทที่ 10 การอภิปราย

บทที่ 11 วาทะของสามรัฐบุรุษ

บทที่ 12 ยอดนักพูดในประวัติศาสตร์

...
  
ศิลปะการพูด(วิธีเอาชนะใจคน)
แต่งโดย ดร.อดิศร เพียงเกษ พิมพ์ครั้งที่ 1 ราคา 100 บาท
คำนิยมเขียนโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง , รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และ ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
กระผมซื้อที่ ร้านซีเอ็ด พะเยา เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชนเล่มเล็กๆ ซึ่งมีเนื้อหาภายในที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีเอาชนะใจคน , การพูดเป็นศิลปะ , จิตวิทยากับการพูด , หลักการและวิธีการเทศน์ และขอสรุปเป็นคำกลอน ช่วงสุดท้ายมีประวัติผู้เขียน
...
  
คำคมเคนเนดี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 มีประโยคที่กินใจคนทั้งโลก โดยคนไทยชอบอ้างกันหรือบางคนก็นำไปดัดแปลงเป็นสำนวนของตนก็คือประโยค
“ โปรดอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับท่าน แต่จงถามว่าท่านสามารถทำอันใดให้กับประเทศของท่าน ”
ผมซื้อในราคา 35 บาท รวบรวมคำคมโดย บิลล์ แอดเลอร์ แปลโดย โสภาพรรณ
เมื่ออ่านจบแล้ว กระผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านเคนเนดี้ เป็นยอดนักพูดคนสำคัญของโลก อีกทั้งใช้ภาษาที่สวยงามมากในการพูดแต่ละครั้ง
...
  
แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
รวบรวมโดย สุเมธ แสงนิ่มนวลและไอศูรย์ ดีรัตน์
ราคา 100 บาท พิมพ์โดย สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์
เป็นหนังสือที่รวบรวม คำกล่าวในโอกาสต่างๆ เช่น คำกล่าวอวยพรงานมงคลสมรส , คำกล่าวอวยพรวันปีลใหม่ , คำกล่าวในพิธีอุปสมบท , คำกล่าวในงานเลี้ยงสังสรรค์ , งานขึ้นบ้านใหม่ , งานเปิดป้าย เปิดศูนย์ต่างๆ, คำกล่าวในพิธีฒาปนกิจศพ และมีคำกล่าวอีกหลายงาน
เมื่อท่านซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านไปศึกษา ท่านสามารถนำคำกล่าวในโอกาสต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
...
  
คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
กระผมมี 2 เล่ม ตอนแรกนึกว่าหนังสือเล่มนี้ได้หายไป จึงตัดสินใจซื้ออีกเล่มหนึ่งโดยไม่รู้สึกเสียดายเงินแม้แต่นิดเดียว คำคมของหลวงวิจิตรวาทการ ภายในเล่ม จะรวบรวมคำคมของหลวงวิจิตรวาทการ ที่พูดได้หรือเขียนไว้ในที่ต่างๆ รวบรวม/เรียบเรียงโดย วิจิตรา รังสิยานนท์ ภายในหนังสือแบ่งหมวดคำคมออกเป็น 10 ตอน เช่น ผู้ยิ่งใหญ่ คือ ผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจคน , กำลังใจที่มั่นคง , สร้างอนาคตด้วยงาน , ชีวิตคือการต่อสู้
ฯลฯ ท่านสามารถเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเล่มที่กระผมเป็นเจ้าของอยู่นี้ พิมพ์ครั้งที่ 4 แล้วครับ
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.