หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
  -  สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
วาทะวาที


โดย...สุทธิชัย ปัญญโรจน์


ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชนมาได้พักใหญ่ๆ ในฉบับนี้ขออนุญาตนำตัวอย่างของการพูดสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งเพื่อมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้กันว่า การพูดสุนทรพจน์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชายผู้นี้เป็นอมตะ และคนรู้จักกันทั่วโลก บุคคลท่านนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ประธานาธิบดี ลินคอล์น ท่านได้พูดสุนทรพจน์ที่เมืองเก็ตตีสเบอร์ก ช่วงหลังสิ้นสุดสงครามกลางในสมัยท่านเป็นประธานาธิบดี เป็นสุนทรพจน์สั้นๆ แต่มีความสั่นสะเทือนใจ ทำให้คนจดจำท่านได้ทั่วโลก สุนทรพจน์มีดังนี้


สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก


“แปดสิบเจ็ดปีล่วงมาแล้ว บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้น ณ ทวีปนี้ ชาติใหม่ชาติหนึ่งซึ่งยึดมั่นในอิสรภาพ และอุทิศชีวิตให้แก่หลักความจริงที่ว่าคนทุกคนพระเจ้าสร้างมาเท่าเทียมกัน เวลานี้เรากำลังฆ่าฟันกันในสงครามกลางเมืองครั้งสำคัญ เพื่อพิสูจน์ว่าชาติๆหนึ่ง หรือจะเป็นชาติใดก็ตาม ซึ่งยึดมั่นอยู่ในอิสรภาพและยินดีอุทิศชีวิต จะสามารถดำรงอยู่ตลอดไปได้หรือไม่ เราได้พบกัน ณ สนามรบอันยิ่งใหญ่แห่งสงคราม เราพบกันมาเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนหนึ่งของสนามรบในฐานะเป็นที่นอนอันสงบสุขสำหรับผู้ได้เสียสละชีวิตเพื่อให้ชาติคงดำรงอยู่สืบไป


เป็นสิ่งเหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งที่เราจะพึงให้เกียรติแก่เขาเหล่านี้ แต่ถ้าจะคิดดูให้กว้างขวางออกไป เราไม่สามารถทำพิธีอุทิศ เราไม่สามารถทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เราไม่สามรถขุดหลุมลง ณ พื้นแผ่นดินนี้ ผู้กล้าหาญต่างหาก ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายจากไป ซึ่งได้ออกรบ ณ ที่นี่เป็นผู้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ไว้เหนือไปกว่าอำนาจของเราที่เพิ่มให้มากขึ้น หรือลดให้น้อยลง


โลกจะเอาใจใส่เพียงน้อย และจะจดจำอยู่ไม่นานต่อคำพูดของเราที่นี่ แต่จะไม่ลืมวีรกรรมของเขาเหล่านี้อันได้ประกอบขึ้นที่นี่ น่าจะเป็นพวกเราที่มีชีวิตอยู่ ควรจะได้มีการอุทิศมอบให้ที่นี่ ซึ่งงานที่ยังไม่สำเร็จอันเขาเหล่านี้ได้ต่อสู้รณรงค์ จนงานนั้นได้ก้าวหน้าไปไกลอย่างเลิศล้ำ น่าจะเป็นพวกเราที่มาประชุมกันที่นี่ ซึ่งควรจะได้รับอุทิศเพื่อเผชิญกับภาวะอันหนักอยู่เบื้องหน้าเราว่า จากผู้ตายอย่างสมเกียรติเหล่านี้ จะปลุกให้เราทวีความเสื่อมใสศรัทธาในจุดประสงค์นั้น เรามากันที่นี่ด้วยความคิดอันแน่วแน่ว่า ผู้ตายเหล่านี้จะไม่ตายโดยเปล่าประโยชน์และด้วยความคิดอันแน่วแน่ว่าชาติของเรา ในความคุ้มครองของพระเจ้า จะให้กำเนิดใหม่ซึ่งอิสภาพ และให้ประจักษ์ว่ารัฐบาลของราษฎรโดยราษฎร เพื่อราษฎรจะไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้เป็นอันขาด”


เห็นไหมครับ ว่าสุนทรพจน์ฉบับนี้มีความประทับใจ มีชีวิตชีวา มีความไพเราะ มีความลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำต่างๆ มีความสั้นกะทัดรัด แต่ประโยคแต่ละประโยคขยายความหมายไปได้กว้างขวาง โดยเฉพาะ ประโยคที่ว่า “ รัฐบาลของราษฎรโดยราษฎร เพื่อราษฎร” มีคนนำไปใช้อ้างอิงกันทั่วโลก ดังนั้นการศึกษาหรืออ่านสุนทรพจน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นักพูด จะช่วยทำให้เราเลือกใช้ถ้อยคำต่างๆ ได้ดีและสวยงามมากขึ้น อีกทั้งเมื่อเราอ่านมากฟังมาก สุนทรพจน์ของบุคคลเหล่านี้ จะทำให้ท่านมีการเลือกใช้ถ้อยคำ ที่มีความไพเราะได้ไม่ต่างจากบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น


ดังนั้นถ้าหากท่านปรารถนาจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง หรือ พูดสุนทรพจน์ให้ได้ดี ท่านจำเป็นจะต้องตามไปฟังนักพูดที่มีชื่อเสียงพูด สม่ำเสมอหรือเอาเทป ของบุคคลที่ท่านต้องการนำเอามาเป็นแบบอย่าง ฟังหลายๆรอบ แล้วพยายามเลียนแบบไปในตอนต้นๆ แล้วก็ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวของท่านเองในที่สุด ท่านจะเป็นนักพูดที่โด่งดังในอนาคต


อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่านสามารถหาคำพูด หรือ หนังสือ ของบุคคลเหล่านี้มาได้ไม่ยากนัก เช่นท่านสามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ต หรือ ร้านหนังสือ ทั้งเก่าและใหม่ ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้อ่านจงประสบความสำเร็จในการเป็นนักพูด หากท่านต้องการจริงๆ ท่านจะต้องลงมือทำครับ


Jพูดทั้งที ต้องให้มี ความเชื่อมั่น


อย่ามัวสั่น หวั่นผวา น่าสงสาร


จงเตรียมกาย เตรียมใจ ให้เบิกบาน


ความกล้าหาญ บันดาลให้ พูดได้ดี

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.