หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
  เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

ผศ.ดร.สุทธิชัย  ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติส่วนตัววิทยากร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    รัฐศาสตร์   

ปริญญาตรี    นิติศาสตร์

มินิ เอ็ม บี เอ  สาขาการตลาด

ปริญญาโท    บริหารธุรกิจ(MBA)

ปริญญาเอก    สาขาการจัดการธุรกิจ

ประวัติการทำงานประจำ

-          เคยทำงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  จำนวน 5 ปี

-          อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และ มหาวิทยาลัย พะเยา 13 ปี

-          เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ปี 2546-2547

-          เป็นรองหัวหน้าสำนักวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ปี 2548 -2549

-          เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการสู่ชุมชน สำนักวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร พะเยา

-          เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา ปี 2552

-          เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2553

ประวัติการทำงานด้านอื่นๆ

วิทยากร,นักพูด,นักจัดรายการวิทยุและเจ้าของวิทยุชุมชน,ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย,ตัวแทนประกันชีวิต,นักธุรกิจเครือข่าย,นักข่าวและนักเขียน อีกทั้งเขียนบทความทางหนังสือพิมพ์ระดับประเทศและท้องถิ่น

ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันการอบรมต่างๆ เช่น สถาบันแคปวิชั่น , ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล , บริษัท Siam HR  ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

-        เป็นวิทยากรบรรยาย ตามสถาบันต่างๆ เช่น บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) , มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท AIA , บริษัทเครือข่าย ซูเลียน , บริษัท โทรคาเดโร กรุ๊ป , บริษัท โตโยต้า ,ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ , อสมท., สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยเทคนิค   ,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ,  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี , สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน, การศึกษานอกโรงเรียน, พัฒนาชุมชน ,พาณิชย์จังหวัด , คุ้มครองผู้บริโภค  , สำนักงานคุ้มประพฤติ , สำนักงานที่ดิน,โรงพยาบาลหลายแห่ง ,ชมรมอบต.ชมรมเทศบาลต่างๆ,สถานปฏิบัติธรรม วัด   ฯลฯ

-        ผลงานด้านงานเขียน

-      พ็อกเก็ตบุ๊ก  (วาทะวาที),พ็อกเก็ตบุ๊ก(ศิลปะการขาย),พูดอย่างมีกึ๋น,ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร

-          เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและระดับประเทศ   ได้แก่

นสพ.บ้านเมือง ,นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ นสพ.พิมพ์ไทย , นสพ.เหนือน่าน(จ.น่าน) ,   นสพ.นันทบุรีนิวส์(จ.น่าน), นสพ.เสียงเสรีภาพ(จ.เชียงราย) , วารสารหอการค้าแพร่(จ.แพร่),นสพ.เหนือแพร่(จ.แพร่)

-          นสพ.กรุงเทพธุรกิจ , นสพ.พิษณุโลกโพสต์ (จ.พิษณุโลก) นสพ.ดอยตุง(จ.เชียงราย), นสพ.ภาคเหนือ(จ.เชียงใหม่) , วารสารครอบครัวเข้มแข็ง (จ.พะเยา) ,พลเมืองเหนือ

-          เป็นบทความเกี่ยวกับ การพูดต่อหน้าที่ชุมชน , การขาย , การบริหารงาน , ภาวะผู้นำ  , การใช้ชีวิตครอบครัว , การบริการ , การเมืองในยุคเหตุการณ์ปัจจุบัน , การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 

วิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ

-          ธุรกิจเบื้องต้นหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

-          การตลาด

-          โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด

-          การอบรมและการพัฒนาบุคลากร

-          การจัดการธุรกิจ

-          ไทยศึกษา(ส่วนของการเมืองการปกครอง)

-          สภาวะการณ์โลก(ส่วนของการเมืองการปกครอง)

-          ธุรกิจกับการเมือง

-          พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

หัวข้องานบรรยาย

1.การพัฒนาบุคลิกภาพ

2.พูดอย่างมีกึ๋น

3.การตลาดยุคใหม่

4.การพัฒนาศักยภาพผู้นำและพัฒนาองค์กร

5.ทอล์คโชว์

6.ปฐมนิเทศ  

7.ปัจจิมนิเทศ

8.มนุษย์สัมพันธ์

10.ศิลปการขาย

11.สร้างสุขสนุกกับงานบริการ

12.การทำงานเป็นทีม

13.ปลุกพลังในตัวคุณ

คติประจำใจ  

            คนเราเกิดมาไม่ได้มีแผ่นป้ายผูกติดว่าเราจะเป็นอะไร ( เป็นตำรวจ เป็นทหาร เป็นนักการเมือง เป็นครู อาจารย์  เป็นแพทย์ ฯลฯ) แต่เราจะเป็นอะไรก็ได้ด้วยการฝึก

และพัฒนาตนเอง จงฝันให้ไกลและไปให้ถึง

 

ติดต่อ วิทยากร เบอร์โทรศัพท์   มือถือ  08-50294726

Email : mrmarkandtony@gmail.com

 

 

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.