หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
  -  วิธีการสู่ความสำเร็จ
  -  
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : วิธีการสู่ความสำเร็จ
วิธีการสู่ความสำเร็จ
วิธีการสู่ความสำเร็จ
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
www.drsuthichai.com
จากการศึกษาจากหนังสือ ตำรา หรือสื่อต่างๆ ของกระผม ในเรื่องของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ปรากฏว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จในโลก บุคคลที่ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน กระผมมักเห็นคุณสมบัติบางอย่างที่บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมีเหมือนกันหรือมีคล้ายคลึงกัน บางคนอาจจะมีมากกว่าคนอื่นหรือบางคนอาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่น คุณสมบัติเหล่านั้นก็คือ
1.มีเป้าหมายแน่นอนและชัดเจน บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่ว่า วงการกีฬา วงการการเมือง วงการดารา วงการการศึกษา และวงการต่างๆ บุคคลเหล่านั้นจะมีเป้าหมายแน่นอนและชัดเจน
2.มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าทำสิ่งนั้นได้ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ความเชื่อมั่นในตนเองจึงมีความสำคัญมากในการที่จะนำพาบุคคลนั้นสู่เป้าหมาย หากขาดซึ่งความเชื่อมั่นเสียแล้ว บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นก็คงไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน
3.ต้องแสวงหาวิธีการสู่เป้าหมาย เมื่อมีเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว บุคคลผู้ต้องการประสบความสำเร็จย่อมแสวงหาวิธีการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งวิธีการในการไปถึงเป้าหมายมีหลายวิธี ดังเช่น หากเราอยู่ต่างจังหวัด เราจะเดินทางไป กรุงเทพฯ เราสามารถเดินทางไปได้หลายวิธี เราอาจขึ้นรถโดยสารประจำทาง เราอาจเอารถยนต์ส่วนตัวไป เราอาจขึ้นเครื่องบินไป เราอาจนั่งรถไฟไป เราอาจปั่นรถจักรยาน หรือแม้กระทั่งเราอาจเดินทางด้วยเท้าเปล่าของเราไปกรุงเทพฯ วิธีการจึงมีความสำคัญ หากว่ามีวิธีการดี เราก็สามารถเดินทางถึง กรุงเทพฯ ได้เร็ว เช่นกัน หากเรามีวิธีการที่ดีที่สามารถนำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ดี เราก็มักจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นๆ
4.ต้องลงมือทำทันที หลายคนในโลกนี้ มีความคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แต่มักเป็นคนไม่มีผลงาน เนื่องมาจากการไม่ยอมลงมือทำนั่นเอง ดังนั้นเมื่อ มีความคิดดี ก็ขอให้รีบจดเอาไว้ในสมุด เมื่อมีเวลาก็ลงมือทำทันที ไม่ต้องรอให้ใครบอกหรือใครมาเตือน
5.ต้องอดทนต่อปัญหา แน่นอนการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีปัญหา ย่อมมีแรงเสียดทาน เป็นธรรมดา บุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับที่สูง ย่อมเจอปัญหาอุปสรรคมากกว่า บุคคลธรรมดา
ดังนั้นต้องทำใจ ต้องอดทน ต้องรู้จักรอคอย ความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยใช้เวลาแค่วันสองวัน แต่ความสำเร็จบางครั้งต้องรอเป็นสิบปี ร้อยปี หรือกระทั่งเมื่อตายไปแล้ว ผู้คนจึงจะยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ดังศิลปินหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักวาดรูป นักแต่งเพลง ตอนมีชีวิตอยู่ผลงานต่างๆ มักไม่เป็นที่นิยม แต่เมื่อตายไปแล้วมีแต่คนอยากได้ มีแต่คนชื่นชม
6.อย่าเลิกล้มก่อนเวลาอันควรหรืออย่ายอมแพ้ มีคนหลายคนที่ล้มเหลวเนื่องมาจาก การหยุดหรือการเลิกกลางคัน ความสำเร็จย่อมต้องใช้เวลา ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมีความล้มเหลวมาทดสอบจิตใจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเสมอ
ทั้ง 6 ข้อ ดังกล่าวข้างต้นเป็น วิธีการหรือปัจจัยที่นำพาบุคคลต่างๆ สู่ความสำเร็จ อาจจะมีวิธีการหรือปัจจัยอื่นๆ อีก แต่กระผมเชื่อแน่ว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะต้องมีวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างแน่นอน...
  

2
...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.