หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 คลิป บรรยายของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิปเสียงและภาพ เรื่องการ " พูดต่อหน้าที่ชุมชน "ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง การบริการ โดย..ดร.สุทธิ่ชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง สำหรับคนทำงาน โดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป ภาพและเสียง สำหรับผู้บริหาร โดย ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป เสียงและภาพ " เกี่ยวกับการขาย "
 คลิป ดำเนินรายการต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 คลิป แนะนำหนังสือ โดย ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
  -  มารุต บุนนาค
  -  สัก กอแสงเรื่อง
  -  ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
  -  วันชัย สอนศิริ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 ผู้บริหาร
 การบริการด้วยหัวใจ
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 คำคม
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 รัชเขต วีสเพ็ญ
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 ศุภกิจ รุ่งโรจน์
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ > ประวัติ ทนายความ > ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช Pramarn Laungwattanawanich ประวัติการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 ปี 2521 - เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารุ่น 32 ปี 2522 - ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2546 ประวัติการทำงาน - ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความปี( 2532 - 2535 ) - นายทะเบียนสภาทนายความปี ( 2535 - 2538 ) - อุปนายกสภาทนายความปี ( 2538 - 2541 ) - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร - อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค - อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ( 2532–2541 ) - อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา( 2534 - 2536 ) - อาจารย์สอนวิชาว่าความมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2535 -ปัจจุบัน ) - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น , วิทยาลัยการปกครองและสถาบันอื่น ๆ - ผู้ดำเนินรายการแจ้งความ ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ( 2545 - 2546 ) - ผู้ดำเนินรายการคนหัวหมอ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ( 2546 – ปัจจุบัน ) - ผู้ดำเนินรายการหัวหมอจ้อข่าว ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ( 2547 – 2548 ) - ผู้ดำเนินรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV ( 2547 - 2551 ) - ผู้ดำเนินรายการเจาะรัฐสภา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ( 2548 – 2549 ) - ผู้ดำเนินรายการตีข่าวเล่าความทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV( 2549 - 2551 ) - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายกว่า 28 ปี - ประธานบริหารบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด - และบริษัท ทวินทนาย จำกัด - ผู้ดำเนินรายการตีข่าวเล่าความทางสถานีโทรทัศน์ PTV ตัวอย่างรางวัลที่เคยได้รับทางสังคม - ทนายความดีเด่นแห่งสภาทนายความ ปี 2541 - คนดีศรีราม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2550
 รายละเอียด
Share on Facebook

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
essay writing services reviews An essay is, generally, a piece of writing that gives the authors own argument help essay writing — but the definition is vague, overlapping with those of an article, essay service spartanburga pamphlet, and a short story. essay writingessay service toronto Essays have traditionally been sub-classified as formal and informal. essay writing helpFormal essays are characterized by "serious purpose, dignity, logical organization, length," essay editing service reviews whereas the informal essay is characterized by essays writing help "the personal element (self-revelation, individual tastes and experiences, confidential manner),write research paper humor, graceful style, rambling structure,essay writing service unconventionality or novelty of theme,"paper writing service uk Those rules are well described in our Privacy Policies and are strictly followed by our team. dissertation writing services irelandessay editing service torontoOur money-back guarantee policy ensures your strong confidence and essay for customer service complete satisfaction when it comes to dealing with our custom writing service. essay writing service sheffield